Адвокатски услуги по корпоративно право

Ако имате нужда от услугите на адвокат по корпоративно право, ние можем да Ви съдействаме при осъществяването на сделки с търговски организации:

продажба или придобиване на акции в българското общество,

сливане и реорганизация на компанията, извършване на необходимите проверки, в съответствие с изискванията на Търговския закон. За да се определи най-подходящият начин за придобиване на дружеството. За да се постигнат оптимални финансови резултати и да се избегнат разходите за такси, платени за съответните процедури като закупуване на акции и акции. Както и увеличаване или намаляване на уставния капитал на дружеството, прехвърляне на собствеността върху дружеството.

Адвокатски услуги по корпоративно право. И още, ние предлагаме адвокатски услуги в България във връзка с реорганизацията на търговски организации / чрез придобиване, сливане, разделяне, разделяне /, включително приключване на процедурата;

Участваме и водим преговори с противоположната страна.

Оказваме правна помощ и съдействие при събиране на дългове, прекратяване на договори и др.

Тук могат да се добавят и адвокатски услуги и съвети и съдействие при провеждането на общото събрание на акционери или дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, политически партии и др.

Освен това предлагаме:

– правни съвети относно търговски сделки и процедурите, предшестващи стартирането на процедури по несъстоятелност, както и правно представителство по дела, свързани с несъстоятелността.

Адвокатските услуги в България се занимават с въпроси, свързани с доброволната ликвидация на българското общество. Включително в случаите, когато собствениците им вече не се нуждаят от съществуването на тези организации. Както и изпълняваме процедурата за разпределяне на имуществото на организацията в хода на ликвидационния процес.

Предлагаме представителство в случаи на изключения или изходен член на обществото. Както и оспорване на решенията и действията на управителя на искове или всеки друг член на обществото в съдилищата и други.

Адвокатските услуги в България включват и гъвкава тарифна услуга за абонамент за тези, които се интересуват от дългосрочни договори.

И още, услуги, свързани с регистрация на организации и фондации с нестопанска цел в съответствие със Закона за НПО. Можем да ви посъветваме относно най-подходящата за вашата цел форма на юридическо лице / сдружение или фондация /. И да извършим процедурата във връзка с неговото създаване и регистрация в съответните организации. Част от нашата практика прави и регистрация на организации с нестопанска цел в обществена полза, благотворителни фондации и сдружения.

Tags:

Comments are closed