Какво се обучават неврохирурзите

Какво се обучават неврохирурзите

След като получи висше медицинско образование, бъдещият лекар-специалист в неврохирургията започва практика в неврохирургична ординатура, чиято продължителност е 6 години.

Какво се обучават неврохирурзите. По време на пребиваването си бъдещите неврохирурзи получават обучение във всички неврохирургични области. Тези области включват мозъчно-съдова неврохирургия, педиатрия, гръбначна травма и тумори. Програмата за пребиваване е много дълга и трудна. Поради изключителната сложност на нервната система и необходимостта от използване на най-модерна апаратура и технологии по време на операции. След завършване на пребиваването си, някои неврохирурзи избират да проведат допълнителни изследвания в определена област на медицината.

След завършване на ординатурата неврохирурзите полагат изпити по неврохирургия. В зависимост от резултатите им се оценяват според степента на овладяване на практическите умения по неврохирургия и придобитите теоретични знания. В резултат на успешно полагане на изпита човек може да получи сертификат от Латвийското дружество на лекарите, което позволява на неврохирург да практикува самостоятелно (включително в целия Европейски съюз).

Въпреки че неврохирурзите имат широки и изчерпателни познания след придобитата програма за пребиваване. Областта на неврохирургията претърпява непрекъснати промени, които изискват от специалиста постоянно да актуализира знанията си и необходимостта от продължаване на професионалните изследвания през цялата кариера на неврохирург. В това му помагат издаваните ежемесечно научни списания в областта на неврохирургията, годишни срещи, специализирани конференции и семинари, които помагат на неврохирурга да бъде в крак с всички новости и прогресивни промени в областта на неврохирургията.

Каква е ролята на неврохирурга?

Неврохирурзите предоставят както хирургични, така и нехирургични грижи за неврологични наранявания (превенция, диагностика, оценка, лечение, критично наблюдение и рехабилитация). Тъй като неврохирурзите имат широки и разнообразни познания за диагностиката на неврохирургичните заболявания, те често се наемат като консултанти от спешни лекари, невролози, специалисти по вътрешни болести, остеопати, семейни лекари и други.

Какво ново в неврохирургията?

Въпреки че неврохирургията е по същество неразделна част от хирургията като цяло, в момента повечето пациенти се опитват да подложат най-доброкачествените методи на лечение – с минимална инвазия или чрез консервативни методи. 

Categories:

Tags:

Comments are closed