водомерите

Законодателството за енергоспестяване поставя пред системата за жилищно-комунални услуги задачата да установи надеждно отчитане на консумираните енергийни ресурси: електричество, топлина, газ, вода. Системите за прецизно дистанционно измерване на консумацията на вода с възможност за автоматично наблюдение придобиват актуалност, което изключва влиянието на човешкия фактор върху надеждността на показанията.

Водомерите се управляват чрез устройства с достъп до телекомуникационни мрежи, които включват импулсния изход на домакински водомер. Това Ви позволява да свържете измервателния уред към външно реле за данни, предавайки информация на организацията за управление или доставчик на ресурси чрез избрания кабел или безжичен канал.

Водомерите. Какво е импулсен водомер и защо е необходим той

Импулсният водомер е често срещано решение за централизирани точки за измерване в жилищния сектор. Той служи за точно записване на количеството консумирани ресурси в реално време.

Измервателните уреди с импулсен изход са предназначени за монтаж в блокове за измерване на вода на многоквартирни и индивидуални жилищни сгради, вили и градинарски площи. В селското стопанство и промишлеността по-често се използват турбиномери с импулсна мощност.

Управляващите компании виждат импулсните водомери като ефективно решение за гарантиране на точността на отчитане с възможност за прехвърлянето им в базата данни на автоматизирана система за контрол и отчет на водата. Помислете как работят водомерите за топла и студена вода с импулсен изход.

Техем Сървисис ЕООД е фирма, занимава с  отчитането и разпределението на енергия. Тя е лидер на пазара. Научете повече за нас от сайта на Техем. Свържете се с нас:

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3. Телефонът, на който отговаряме е: 0 700 1 28 28.

Принципът на работа на импулсните водомери

При наличие на вече монтирани водомери с импулсни изводи можем да предложим само решение с монтаж на модул, визуализация и интеграция на данните. Информацията, която е необходима да знаете за своя водомер е на колко литра вода е равен един импулс на предаване, за да може модулът да бъде правилно кодиран за дистанционно отчитане.

Структурно измервателният уред с импулсен изход не се различава от устройството на обичайните фланцови или лопаткови апартаментни водомери. Механичната част на конструкцията остава същата. Той се основава на индикатор за консумация на вода, при който пълният оборот е равен на определен обем на потребление.

Разходомерът се задвижва от работно колело, въртящо се под налягането на водата.

Освен това към работата е свързана магнитна връзка, която обработва и предава данни към индикатора. Докато прави пълен оборот, магнитът се свързва със сензора и резултатът се показва на циферблата.

Това е доста проста схема с относително ниска цена. Най-уязвимата част на механизма е запечатаният контакт – който се къса бързо.

Categories:

Tags:

Comments are closed