Евроканал

Фирма Евроканал ЕООД е утвърден в годините, доверен партньор на Столична община (СО) във връзка с почистване на шахти и канализационни инсталации, колектори на подлези и тунелни съоръжения в града, както на Софийския околовръстен път (СОП).

Ето само част от обектите на Евроканал, които могат да бъдат изброени:

  • Тунелът на Лъвов мост в центъра на града по бул. Сливница
  • Подлезът (съоръженията) на улица „Житница“ под бул. „Цар Борис III“
  • Софийският околовръстен път (СОП)

Техника

Фирма Евроканал ЕООД е оборудвана с нова модерна техника и оборудване, специални вакуум помпи, с които прочистват шахтите на въпросните съоръжения. Тя осигурява аварийни ремонти с мобилни групи за всякакъв вид ВиК дейности. Фирмата е с голям опит във ВиК проектирането и строителството, както и в последващата поддръжка и експлоатационна профилактика.

Извършва профилактика на помпените съоръжения, с които се изпомпва аварийно водата при силни, поройни дъждове и наводнения при Лъвов мост.

Освен за почистването и отпушването на каналите, фирма Евроканал ЕООД работи по заявка на Столична община в измиването на улиците на София. Измиването се извършва с водоноски на заявените булеварди, улици, тротоари, инфраструктурни обекти и всякакъв вид пътища в града.

Сертификати

Фирмата притежава всички необходими сертификати по ISO за това, че в съответствие на процедурите на верификация прилага система на управление в областта на строителство, изграждане и поддържане на водопроводи и канализационни мрежи, отпушване, профилактика и видеодиагностика на канали.

Фирмата притежава разрешително за извършване на дейност от Регионална инспекция за околна среда и води (РИОСВ) и Министерство на околна среда и водите (МОСВ).  Притежава и Удостоверение от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи.

Притежаваните сертификати се явяват гаранция за високо качество и професионализъм на работа на фирмата.

Евроканал ЕООД разполага с модерен автопарк, мощна специализирана техника, съобразно своя предмет на дейност , високо квалифициран, добре обучен персонал от работници-специалисти и е напълно в състояние да обслужва големи инфраструктурни съоръжения и места, нуждаещи се от прочистване.

Tags:

Comments are closed