Фази на клинични изследвания

Фази на клинични изследвания

Първата изисква малка група здрави доброволци. Тези хора получават експериментално лекарство и изследователите търсят дали е токсично и как тялото реагира на него.

Фази на клинични изследвания. Във втората фаза участват и относително малък брой хора, но не здрави хора. А хора със заболяването, което бъдещото лекарство трябва да лекува. Желателно е тези хора да нямат съпътстващи заболявания, които могат да „смажат“ ефекта от лечението.

Третата фаза вече включва стотици или дори хиляди пациенти. Често това са хора от различни страни, които принадлежат към различни генетични популации и може да имат някакъв вид съпътстващи заболявания. Всъщност на тези пациенти се предлага лечение с лекарство, което все още не е официално одобрено, но преди това е показало своята ефективност и безопасност. Разбира се, такова лечение е доброволно.

Медицински център Конвекс, адрес в София, ул. Синанишко езеро 11 А, 1680, телефон за контакт:

+359 2 986 3109.

Рандомизирани и слепи клинични изследвания

След третия етап резултатите от експерименталното лечение се обработват статистически и се сравняват с резултатите от пациенти, лекувани с вече съществуващи лекарства за това заболяване. Ако такива лекарства все още не са съществували, тогава вместо тях се използват плацебо – „празни лекарства“, които външно наподобяват лекарствено лекарство, но не засягат по никакъв начин човешкото тяло. Кой ще приема лекарствата и кой ще приема плацебо, се определя на случаен принцип. В същото време самият пациент, както и неговият лекар, не знаят дали приема експериментално лекарство или „празно хапче“.

Такива изследвания, научно казано, имат най-висока степен на доказателства и се наричат ​​рандомизирани, двойно-слепи, плацебо контролирани. Ако се окаже, че новите лекарства действат по-добре от съществуващите аналози или „празни хапчета“ – те са официално регистрирани в определена държава и те излизат на пазара.

След това се провежда четвърта фаза – постмаркетингови изследвания. На този етап те откриват как новите лекарства взаимодействат с други лекарства, има ли редки странични ефекти и какъв ще бъде дългосрочният ефект от лечението.

Tags:

Comments are closed