Фази на клинични изследвания
Фази на клинични изследвания Първата изисква малка група здрави доброволци. Тези хора получават експериментално лекарство и […]